Podsumowanie zasad przechowywania danych

Niniejsze podsumowanie wymienia domyślne kategorie kontekstów i cele przechowywania danych. Niektóre obszary platformy mogą zawierać bardziej szczegółowe kategorie i cele niż te wymienione.

Strona

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Użytkownicy

Kategoria

User Data

Cel

Personal data
Okres przechowywania
1 lat
Podstawa prawna
Zgoda (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes
Sensitive personal data processing reasons
Explicit consent (GDPR Art. 9.2(a)) The data subject has given explicit consent to the processing of those personal data for one or more specified purposes, except where Union or Member State law provide that the prohibition referred to in paragraph 1 of GDPR Article 9 may not be lifted by the data subject

Kategorie kursu

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Kursy

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Moduły aktywności

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Bloki

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania